Händelser


2022 Aug

Föreningen återupptar sin verksamhet


Februari 2020

Samtliga aktiviteter i föreningen är inställda tillsvidare pga Corona pandemin.

September 2019

Den 28/12_2019 det är Streetgames dag i Angered Arena. vi på kangle medlemmar blev inbjudna av Västra region till denna Streetgames som betyder Hälsofestival.Med idrott ,musik, dans och massor med aktivitet som är gratis,alla är välkomna 0 - 110 år! Vi kommer erbjuda 2 fantastisk dans och Tai Chi!

2014-11-16 Året 2014 i bilder

2014-07 Utflykt Stenungsund

2014-06 Uppvisning i Tai Chi vid Stadshuset

2014-05 Bordtennis Aktivitet

2013-11-28 Kangle Hua Ren Förening tilldelas Hedersomnåmnande

Billy Tran, aktiv medlem i Kangle Hua Rens styrelse, har tilldelats SDN Angereds Idrotts- och föreningsstipendiums Hedersomnämnande år 2013 med motiveringen:

"Billy Tran, aktiv medlem i styrelsen får Kangle Hua Ren Förening.

Billy Tran har med sitt helhjärtade engagemang, är och har varit en av de drivande krafter bakom förverkligandet av medlemmarnas förslag och visat fram föreningen i rampljuset i olika sammanhang. Billy Tran sprudlar av energi och är mycket för att skapa konstruktiva aktiviteter. Billy har investerat mycket av sin tid och åstadkommit värde och nytta för föreningens medlemmar."

2013-10-05 Information

Oktober 31 samt 3:e November Uppehåll i Tai Chi.

Oktober 19:e kl 12-16 Kommer föreningen att delta i kulturvandringen på Folkets hus i Hammarkullen. Vårt bidrag kommer att bli en rundvandring i "Four Treasures of the Study"(wen fang si bao), för kinesisk kalligrafi.

Oktober 26:e/Nov 30:e/Dec 14 kl 18-24 på Spadegatan 9 lilla salen är det knytkalas där det kommer att bli sång, buggdans lektioner, karaoke och disco. Denna aktivitet är endast för föreningens medlemmar. Mat och dryck medtages själva.

November 3:e Studiecirkel inställd, uppehåll hela veckan.

Oktober 29:e Spadegatan, samhällsinfo

Oktober 31:e och Novemver 3:e Tai Chi i Angereds Arena,

Vi har blivit tillfrågade av  Göteborgs närradioförening att sända våra egna program på kinesiska. Aktivitet i styrelsen har påbörjats får att ta fram ett program. Är du intresserad eller har en ide på ett program kontakta oss på info@kangle.se.

2013-10-19 Angereds Kulturfestival

Kangle Hua ren medverkar i Angereds Kulturfestival genom att visa upp samt låta besökarna testa på kinesisk kalligrafi.

2013-10-01 FN:s Internationella Seniordag

Föreningen deltog på FN:s Internationella Seniordag på Angereds Arena genom att visa upp Tai Ji Quan. Besökarna deltog aktivt samtidigt som vår instruktör visade rörelserna.

2013-07- 20 Utflykt till slottsskogen

Denna härliga sommardag var föreningens medlemmar på utflykt till slottsskogen. Det blev grillmat, mingel och många roliga ögonblick.

2013-05-28 Information

Juni 2:e . är sista dan för studiecirkeln och även andra aktiviteter har sommaruppehåll.

Juni 4:e sista dan för senioraktiviteten och avslutas med grillfest och Tai Chi mitt i slottsskogen(se kontakt för mer info) kl 10 -14.

Augusti 20 börjar aktiviteterna för seniorerna med lite samhällsinformation.

Augusti 22 börjar Tai Chi aktiviteter på torsdagar (10-12) och söndagar (kl 10 -  12).

Augusti 25 återupptas studiecirkeln och startar kl 12 - 16

2013-03-23 Kang Le Hua Ren på Angereds Kulturfest

Föreningen deltog i Angereds Kulturfest på blå stället där vi bla erbjöd besökarna att prova kinesiska dumplings. Vi hade även äran att få Shaolin Shi Wu Shu Guan att ställa upp på en föreställning. De genomförde en fantastisk spännande uppvisning i kinesisk kampsport som fick oss att bokstavligen hoppa upp ur våra stolar. Stort tack till Shaolin Shi Wu Shu Guan och alla dess medlemmar.

2013-03-17 Internationella kvinnodagen

Föreningen anordnade en träff får Föreningens kvinnliga medlemmar där deltagarna lagade mat tillsammans och minglade.

2013-02-16 Uppvisning i Tai Chi

2013-02-09 Kinesiska nyåret

Detta året blev vi inbjudna av Kinesiska Generalkonsulatet får att fira det kinesiska året. Det var en trevlig kväll med god mat, orkester och olika framträdanden.

Aktiviteter

Tisdagsaktivitet - Matlagning och Pyssel

På tisdagar samlas våra medlemmar för olika aktiviteter som tex. att lära ut speciella kinesiska maträtter, hur man syr traditionella folkdräkter eller bara att hitta nån att umgås med. Fantasin sätter gränserna, våra medlemmar har alltid nåt spännande att dela med sig av sina erfarenheter. Information och nyheter om det svenska samhället ges av vår aktivitetsledare.

Torsdagsaktivitet - Tai Chi

På torsdagar slappnar medlemmarna av med lite Tai Chi antingen på våra lokaler eller på Angereds Arena. En sund och vältränad kropp ger en glad och frisk människa.

dans

Dans och Sång

För de som är intresserade finns möjligheten att utöva dans och musik på våra lokaler.

Bli Medlem

Kang Le Hua Ren är en förening för dem som är intresserade av Kina. Vi besvarar frågor i mån av tid.

Eriksbo backe 22 424 34 Angered Västra Götalands Län org-nr: 8024549621

Billy Tran, förfrågningar

Telefon 076-0080826, E-post: info@kangle.se

Webmaster

E-post: web@kangle.se

Styrelsen

Styrelsen består av:

Ordförande: Billy Tran

Vice Ordförande: Jimmy Chang

Suppleanter: Ming Duong, Tang Thi Ding och Ming Ha

Ledamöter: Mac Nhuc Moi

Sekreterare: Tina Chu

Kassör: Jimmy Truong

Valberedning: Phu Vay Kin, Ha Chung Kin, Vi Duic Han och Ha Kim Xuan

Styrelsen är förtroendevald.

Vid missbruk avsätts den/de styrelsemedlem/styrelsemedlemmar med omedelbar verkan och ett nytt möte öppnas för eventuell röstning av ny styrelsemedlem/ styrelsemedlemmar.

Styrelsemedlemmarna är rekommenderade av valberedare som sedan väljs in i styrelsen genom omröstning.

Styrelseledamöterna sitter kvar i ett år om de inte avgår av egen vilja. Därefter sker nytt val för styrelsen per vartannat 2 år.

Nya medlemmar för styrelsen måste rekommenderas av valberedare innan de kan röstas in i styrelsen.

Stadgar

§ 1 Föreningens namn

Kang Le Hua Ren Förening

§ 2. Säte

Göteborg

§ 3. Föreningens ändmål och syfte

Föreningen är politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden. Föreningens syfte är  att tillvarata den kinesiska folkgruppens intressen och behov på det sociala, kulturella och idrottsliga området. Vi samordnar resurser, främjar utbyte och samarbete bland kinesiska och svenska grupper, samt att assistera dess medlemmar i integrationen i det svenska samhället. Föreningen skall vara en mötesplats för de anslutna medlemmarna där de kan umgås och samtala. Föreningen kommer även att bedriva olika aktiviteter för medlemmarna, som t.ex. idrott, utflykter samt kortare eller längre resor när budgeten tillåter.

§ 4. Föreningens vision

Föreningen skall väcka intresse, nyfikenhet och engagemang kring kinesisk kultur hos både befintliga och framtida medlemmar. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll.

§ 5. Regler

All form av spel och dobbel av monetär karaktär är förbjudet. Utnyttja föreningen i syfte för vinst/inkomst i egen vinning är förbjudet. Aktivitet av brottslig karaktär är förbjudet. Medlemmar som bryter eller missbrukar våra regler och stadgar utesluts ur föreningen med omedelbar verkan. I annat fall utesluts medlemmen/medlemmarna vid en röstning av styrelsen.

§ 5. Medlemskap

Medlemskap är öppet för alla som vill ansöka. Ansökningarna behandlas och granskas av styrelsen innan medlemmen antas. Kostnad för ett års medlemskap behandlas vid årsmötet.

§ 6. Donationer

Donationer till föreningen ska samtyckas av styrelsen innan betalningen till föreningen kan överföras via bank. Donationer är frivilliga och styrelsemedlemmarna skall vara neutrala gentemot donatorerna oavsett storlek på donationen/donationerna. Donationer kommer ej att ge donatorerna fördel i föreningen oavsett storlek på donationen/donationerna. Donatorn/donatorerna kan ej och får ej påverka styrelsen på något sätt.

§ 7. Styrelsen

Styrelsen består av sju poster: - Ordförande - Vice ordförande - Kassör - Sekreterare - Ledamot - Suppleant/er Styrelsen är förtroendevald. Vid missbruk avsätts den/de styrelsemedlem/styrelsemedlemmar med omedelbar verkan och ett nytt måste öppnas för eventuell röstning av ny styrelsemedlem/ styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmarna är rekommenderade av valberedare som sedan väljs in i styrelsen genom omröstning. Styrelseledamöterna sitter kvar i ett år om de inte avgår av egen vilja. Därefter sker nytt val för styrelsen per vartannat år. Nya medlemmar får styrelsen måste rekommenderas av valberedare innan de kan röstas in i styrelsen.

§ 8. Valberedare

Valberedare består av 2 personer. Valberedare 1 är Sammankallare Valberedare 2 är Sammankallare

§ 9. Revisor

Revisor består av 1 person.

§ 10. Årsmöte

Årsmötet tar plats i Göteborg. Årsredovisning och budget skall tas upp. Behandling av nya motioner, planering av nästa års verksamheter. Viktiga frågor om föreningens fortlevnad. På årsmötet tas beslut om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet eller inte. Extra möte kräver att 2/3 av medlemmarna röstar för, och öppningen av mötet skall vara inom 3 veckor. Eventuell val av styrelse (per 2 år), krävs en majoritet (2/3) av medlemmarna för att byta ut styrelsen.

§ 11. Ändring av stadgar

Eventuell ändring av stadgar måste en majoritet (2/3) av medlemmarna rösta för.

§ 12. Upplåsning

Vid eventuell upplåsning så skall föreningens likvida medel fördelas till likvärdiga organisationer i Göteborg

Sponsorer

Dragon Port Foodservice AB

Saigon Food AB

Fruktcentralen Sverige AB

Mr Johanssons Krog

ABF Göteborg